0,-
     

Najdete nás také na:

Triumph Facebook

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.triumph-bike.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

1.   Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu
www.triumph-bike.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, a jeho následným převzetím.

2.   Reklamace
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu Triumph-bike.cz a právním řádem platným v ČR.
Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

3.   Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese
Angel Racing
Radek Ševčík

Andělská 7, 77900  Olomouc
telefon    +420 585 750 250
email      
IČ             48385140
DIČ          CZ7301105845

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Zkontrolujte si proto dodané zboží během přebírání zásilky.

4.   Práva a povinnosti prodávajícího:
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při odesílání všech formulářů na našich webových stránkách jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat).

5.   Práva a povinnosti kupujícího:
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením (odesláním).
Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.

6.   Platební podmínky:
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky.
Platby za objednané zboží jsou prováděny na dobírku prostřednictvím GEIS.

7.   Dodací podmínky:
Místem plnění je adresa dodání, kterou kupující vyplnil při odesílání objednávky z našeho internetového obchodu.
Objednané zboží v ceně nad 3000 ,- Kč dodáváme zdarma.

8.   Ochrana osobních údajů:
Provozovatel internetového obchodu
www.triumph-bike.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně kromě České pošty a to jen výhradně pro účely zajištění dodání zboží. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Tudíž ani naši dodavatelé nemají možnost od nás Vaše data získat a oslovovat Vás vlastními "letákovými" akcemi, případně spamovou emailovou poštou.
Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, případně identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.

9.   Provozovatel a jeho kontakty:

Angel Racing
Radek Ševčík
Andělská 7, 77900  Olomouc
telefon    +420 585 750 250
email      

IČ             48385140
DIČ          CZ7301105845